معرفی دوره:

 در این دوره و کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

محتوای دوره:

 • مروری بر ساختار صورت های مالی شرکت ها
 • ضرورت های متنوع بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • معرفی انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • معرفی روش تجزیه و تحلیل درونی
 • تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل درونی
 • معرفی و تشریح روش بررسی مقایسه ای
 • تشریح محدودیت های ذاتی و موقعیتی ابزار تجزیه و تحلیل مقایسه ای
 • تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش متقاضی حقوقی تسهیلات بانکی
 • آشنایی با نحوه گزارش نویسی در تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • برگزاری 4 کارگاه آموزشی شبیه سازی شده پرونده های اعتباری بانکی در ارتباط با کاربرد تجزیه و تحلیل صورت های مالی در طی دوره

مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
 • عضو محترم شورای پول و اعتبار
 • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
 • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری 

پیشنیاز دوره:
آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

 مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

10 ،12 ،17 ،19 ،24 و 26 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 10,500,000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.