معرفی دوره:

تبلیغات به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی بشریت تبدیل شده است. ذهن ما هر روزه با هزاران آگهی تبلیغاتی بمباران می شود و ناخوداگاه برای در امان ماندن از این حجم تبلیغات به سلاح هایی مانند گزینش انتخابی مسلح شده‌ایم. اگر دقت کنید از بین این همه آگهی هایی که در طول روز با آن مواجه می شوید( مانند: آگهی های تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، بیلبوردها و ...) تنها بخش محدودی توسط شما ادراک می شوند. بنابراین اثربخشی تبلیغات سنتی کمرنگ تر شده است و شرکت های هوشمند درصدد ایجاد روش هایی برای ارتباطات بهتر با بازار هدف خود هستند.

آوازه جویی یا خبرسازی (publicity) یکی از روش های موثر تبلیغاتی است که می تواند اثرات مثبتی بر بازار هدف داشته باشد. آوازه جویی عبارت است از ایجاد خبرهای مثبت درباره عملکرد سازمان و ارائه آن توسط رسانه های خبری یا توجه جلب شده به يك فرد يا سازمان يا محصول ازطريق رسانه ها، درهنگام وقوع يك رويداد مورد توجه مردم كه ممكن است موجب حسن شهرت يا سوءشهرت آن فرد يا سازمان يا محصول شود.

 اگرچه این روش در ظاهر ساده و کم خرج به نظر می رسد ولی برای ایجاد خبرهای تاثیر گذار شرکت ها نیازمند خبرسازی و ارتباطات مثبت و نزدیک تر با جوامع رسانه ای هستند تا بدین وسیله بتوانند پیام های خود را توسط اخبار منتشره رسانه ها به مخاطبان خود  برسانند و همچنین  جایگاه (Position) مناسبی در ذهن مشتری ایجاد کنند. البته باید توجه داشت که این کار امری تخصصی است و متاسفانه در ایران به صورت ناشیانه ای به کار می رود و اینگونه تبلیغات ناشیانه تفاوتی با آگهی های سنتی ندارد هرچند به شکل مقالاتی در مجلات به چاپ می رسند.

در حقیقت آوازه جویی یک ارتباط غیر شخصی است که بوسیله یک اسپانسر مشخص صورت نمی گیرد. از انواع آوازه‌جویی در یک بانک می توان به انتشار تحلیل ها و آینده پژوهی، مقاله های تجاری، نشریه تجاری و سرمقاله ها اشاره کرد. آوازه جویی ممکن است نکات مثبت و منفی داشته باشد. موارد استفاده شده در اوازه جویی می توانند تاثیرگذار باشند اما به صورت کامل قابل کنترل بوسیله بانک نیستند.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم اصلی آوازه جویی
  • آشنایی با مراحل پیاده سازی و ارکان اجرایی آوازه جویی

 محتوای دوره:

  • آشنایی با مفاهیم بازاریابی محتوایی، تبلیغات، روابط عمومی، آوازه جویی و تفاوت های آن ها با یکدیگر
  • آشنایی با ابزار قابل استفاده در آوازه جویی
  • آشنایی با روش های اجرایی
  • بررسی نمونه های موفق و غیر موفق داخلی و خارجی در این حوزه

مشخصات مدرس دوره:

  • مشاور برندینگ بانک
  • دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  • مترجم کتاب ، پژوهشگر برتر منتخب مراسم هفته پژوهش بانک مرکزی در سال 1394

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بازاریابی و روابط عمومی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 11 و 12 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,000,000 ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.