معرفی دوره:

با توجه به نقش حياتي شاخص‌هاي احتياطي در ارزيابي ثبات و سلامت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، توانمندي همکاران شبکه بانکي کشور بر شاخص‌هاي يادشده جهت رعايت آن‌ها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ذي‌ربط از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراین هدف كلي از برگزاری این دوره، تسلط کافي فراگیران بر انواع ريسک‌هاي پيش روي مؤسسات اعتباري و مقررات احتياطي ناظر بر نحوه مديريت آن‌ها می‌باشد.

اهداف دوره:

 • آشنايي کلي در خصوص ريسک و ارتباط آن با مقررات احتياطي
 • شناخت کافی در خصوص انواع مقررات احتياطي و تشخیص ارتباط آن‌ها با هر يک از انواع ريسک‌هاي پيش روي مؤسسات اعتباري
 • کسب توانايي محاسبه، قضاوت و اظهار‌نظر در خصوص هر يک از حدود مقرر در مقررات احتياطي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

محتوای دوره:

 • کليات و مروري بر مفاهيم پايه ريسک
 • دستورالعمل سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه
 • مقررات ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان در شبکه بانکي کشور
 • مقررات ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در شبکه بانکي کشور
 • دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري
 • دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري
 • دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري
 • دستورالعمل وضعيت باز ارزي

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری حسابداری
 • مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • سابقه عضویت در کارگروه های تدوین انواع ضوابط بانکی
 • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری

 مخاطبان دوره:

 بازرسان واحد نظارت بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان واحد های اعتباری، مالی و ریسک

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی 1 و 2

مدت دوره: 40ساعت

زمان تشکیل کلاس:

پنجشنبه ها 6 آبان الی 9 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  16.500.000  ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.