معرفی دوره:

تفکر استراتژیک را می توان یک روش حل مسائل استراتژیک سازمان دانست که رویکرد منطقی و همگرا را با فرآیند تفکر خلاق و واگرا ترکیب می کند.

اهداف دوره:

 • آشنایی با آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر پایه ی اصول استراتژی
 • آشنایی بهتر برای فکر کردن را می آموزد و کمک می کند تا منابع سازمان را بهتر ببینیم و ارزیابی کنیم و بتوانیم از فرصت هایی که در محیط مان وجود دارد بیشترین بهره را ببریم.

محتوای دوره:

 • تعاریف و ویژگی ها
 • مدل سازمانی تفکر استراتژیک
 • مدل ساختاری
 • نقش هوش کسب و کار در توسعه تفکر استراتژیک
 • انواع هوش استراتژیک

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی - گرایش کسب و کار
 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی - گرایش بین الملل
 • دکتری حرفه ای آینده نگاری
 • 29 سال سابقه کار بانکی
 • مدرس دانشگاه
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

مدیران عالی و میانی کلیه واحدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3 ، 10 و 17 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.