معرفی دوره:

یکی از متداول ترین ابزارهای اعتباری مورد استفاده در نظام بانکی برای پشتیبانی قراردادها و کاهش ریسک متولیان اقتصادی، بهره گیری از انواع ضمانت نامه های بانکی است. صدور ضمانت نامه با هدف افزایش رضایت مشتریان، مزیت های کارمزدی و جذب منابع ار ان قیمت و تسهیل و تحکیم در امور مبادلات درجامعه به عنوان یکی از اولویت های بانک ها قلمداد می شود. صدور انواع ضمانت نامه اگرچه خدمت ارزشمندی برای مشتریان و فعالیتی سودآور برای بانک ها بوده ولی اعتباری است که بدون اعتنا به جهات اعتباری آن می تواند خطرات و چالش هایی را متوجه بانک ها نموده و آن ها را با خساراتی روبه رو سازد. این دوره به قواعد صدور ضمانت نامه با نگرشی بر قوانین و مقررات جاری کشور می پردازد.

هدف دوره:

آشنایی کارکنان شعب با فرآیند صدور ضمانت نامه تا ابطال ضمانت نامه

محتوای دوره:

 • تعریف ضمان و بررسی نظریات مختلف درخصوص ضمان
 • شرایط عقد ضمان
 • ضمانت نامه بانکی و ارکان آن
 • ویژگی و اهمیت ضمانت نامه بانکی
 • مستندات قانونی صدور ضمانت نامه بانکی
 • ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
 • انواع ضمانت نامه بانکی
 • سوءاستفاده از ضمانت نامه بانکی
 • سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)
 • ویژگی های منحصر به فرد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه (جدیدالصدور)
 • فرآیند صدور ضمانت نامه توسط شعب
 • ممنوعیت های موجود در ضمانت نامه بانکی
 • صدور ضمانت نامه برای اشخاص حقوقی
 • وثایق مورد قبول، آزادسازی وثایق
 • اصلاحیه، تقلیل، تمدید ضمانت نامه
 • مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه
 • ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه
 • مفقودی ضمانت نامه
 • عوامل قهری (فورس ماژور)
 • استعلام اصالت ضمانت نامه
 • تخلف از مقررات دستورالعمل ضمانت نامه بانکی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • 10 سال سابقه کار بانکی
 • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
 • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب و کارکنان واحد اعتباری

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 13 و 14 شهریور

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.