معرفی دوره:

یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی ثبات و سلامت بنگاه‌های اقتصادی مولفه سرمایه می‌باشد. این موضوع در صنعت بانکداری با توجه به نقش و کارکردهای این صنعت در اقتصاد کشورها و نیز ریسک‌های مترتب بر این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم به قدری واجد اهمیت بوده که توجه مراجع نظارت بانکی در کشورهای مختلف و نیز کمیته بال را به خود معطوف نموده و در این ارتباط اسنادی را تدوین و پیاده‌سازی نمودند. رویکرد آینده‌نگر و مبتنی بر ریسک در نگهداری میزان مناسبی از سرمایه برای مواجهه با مخاطرات احتمالی از جمله ویژگی‌های مهم در ادبیات کفایت سرمایه می‌باشد. در کشور ما بانک مرکزی از اوایل دهه 1380 با تغییر رویکرد از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک، در این خصوص ضوابطی را مبتنی بر اسناد بین‌المللی وضع نموده و تاکنون چندین مرتبه بازنگری و بروزرسانی نموده است. در دوره پیش‌رو تاریخچه بین‌المللی و ملی این موضوع مرور خواهد شد و در ادامه مفاد آخرین ضوابط ناظر بر سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره:

آشنایی با تبيين مختصر از مقررات بال 1، 2 و 3

مروری بر اهميت سرمايه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنین تسلط فراگیران بر مفاد آخرین دستورالعمل سرمايه نظارتی و کفایت سرمایه و نحوه محاسبه آن‌ ها‌

 محتوای دوره:

 • مختصري در خصوص بانک تسويه بين‌المللي و کميته بال
 • مفهوم سرمايه و کفايت سرمايه
 • توافق‌نامه کفايت سرمايه بال 1
 • توافق‌نامه کفايت سرمايه بال 2
 • توافق‌نامه کفايت سرمايه بال 3
 • کفایت سرمایه در سند اصول 29 گانه نظارت بانکي مؤثر
 • دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفايت سرمايه در ايران

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری حسابداری
 • رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا
 • سابقه عضویت در کارگروه های تدوین انواع ضوابط بانکی
 • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتباری، مالی و ریسک

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی ۱ و 2

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 و 30 شهریور

ساعت 14 الی 18

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

       

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.