معرفی دوره:

در کل دنیا از بازار سرمایه به منظور ابزاری برای تأمین مالی شرکت ها و همچنین به وجود آوردن فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود. با نگاهی به گذشته می بینیم که سرمایه گذاری در هیچ بازاری به اندازه بورس، بازدهی نداشته است و لذا کسب علم و دانش در خصوص نحوه سرمایه گذاری در این بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این بازار نقش نهادهای مالی بویژه شرکت های کارگزاری جهت تسهیل معاملات در بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست و لذا شناخت ساز و کار این شرکت به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذار بسیار مهم است.

از سوی دیگر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بوجود آمده که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه ها را افزایش دهد. این ابزارها به گونه ای است که همه شرکت ها اعم از شرکت های سهامی عام و خاص می توانند به منظور تأمین منابع مالی از آن ها بهره مند گردند.

براین اساس در این دوره ضمن معرفی شرکت کارگزاری به عنوان نهاد مالی مؤثر در عملیات بازار، به معرفی روش های سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه می پردازیم.

اهداف دوره:

آشنایی با ساز و کار شرکت های کارگزاری، روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و انواع روش های تأمین مالی

آشنایی با گارگزاری ها، با روش های مختلف (انتشار سهام، انتشار انواع اوراق بدهی و اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام و همچنین انواع روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه)

محتوای دوره:

- ساختار بازار سرمایه و انواع نهادهای مالی

- شرکت های کارگزاری

 • معرفی شرکت های کارگزاری
 • انواع خدمات شرکت های کارگزاری و کارمزد خدمات
 • الزامات کفایت سرمایه شرکت های کارگزاری
 • نظارت بر فعالیت کارگزاران
 • کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

- سرمایه گذاری در بازار سرمایه

 • معرفی انواع روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه
 • سرمایه گذاری مستقیم(مفاهیم و مراحل آن)
 • صندوق های سرمایه گذاری
 • سبد گردانی
 • مزایا و معایب روش های سرمایه گذاری

- تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

 • معرفی انواع روش های تأمین مالی
 • تأمین مالی از طریق اوراق بهادار سرمایه ای

           افزایش سرمایه

           پذیرش شرکت ها در بازار  سرمایه

           تأسیس شرکت های سهامی عام

           صندوق های تخصصی

           تأمین مالی جمعی

 •  تأمین مالی از طریق اوراق بهادار بدهی

          اوراق مشارکت

          اوراق صکوک

          اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام

          اوراق سلف موازی استاندارد

          اوراق تبعی

 • مزایا و معایب روش های تأمین مالی
 • مقایسه روش های تأمین مالی

مشخصات مدرسین دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • مشاور تأمین مالی بانک ها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد سرمایه گذاری، کارکنان نظارت بر امور شرکت ها و مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

 2 و 9 شهریور

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.