معرفی دوره:

  آشنایی با بیمه تسهیلات و کاربرد آن در سیستم بانکی کشور

اهداف دوره:

آشنایی با مزایای بیمه تسهیلات و به کارگیری آن متناسب با نوع فعالیت بنگاه های اقتصاد

محتوای دوره:

  • تاریخچه بیمه
  • تعریف عقد بیمه
  • انواع ریسک ها
  • واکنش ریسک ها
  • اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
  • انواع بیمه های قابل استفاده در سیستم بانکی
  • بیمه اموال و وثایق تسهیلات اعطایی

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • کارشناس عالی بیمه
  • 25 سال سابقه کار بانکی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتباری و دوایر معاملات، رؤسا و معاونین شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 4 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

31 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.500.000  ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.