معرفی دوره:

استخراج نمونه هایی که بیانگر کل جامعه مورد مطالعه در هر حوزه از حوزه های گوناگون بانکی باشد، یکی از اهداف مهم آن حوزه است. طبیعی است که مثلاً روش های نمونه گیری از پرونده های حسابرسی با سایر روش های نمونه گیری مورد نیاز در بخش های دیگر بانک متفاوت است. لذا، در این دوره، به بررسی روش های نمونه گیری مورد نیاز برای حوزه های گوناگون مذکور در عنوان دوره خواهیم پرداخت. برای ارائه این دوره بیشتر سعی خواهیم کرد که از ریاضیات موجود در روش های نمونه گیری دوری جسته و روش ها را به صورت الگوریتمی ارائه دهیم.

اهداف دوره:

آشنایی با روش های نمونه گیری مورد نیاز برای حوزه های گوناگون نظارت، حسابرسی، بازرسی و مالی بانک ها

محتوای دوره:

  • آشنایی مختصر با انواع روش های نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی
  • ارائه الگوریتم های نمونه گیری برای حوزه های گوناگون بانک

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره:

کارشناسان اداره نظارت، حسابرسان، بازرسان و خبرگان مالی

پیشنیاز دوره:
 آشنایی مقدماتی با نظریه احتمال

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

1 شهریور

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.