معرفی دوره:

رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از اقدامات مهم برای تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات بانکی است. مدل های گوناگون آماری، ریاضی، یادگیری ماشین و داده کاوی برای انجام این امر وجود دارد. با این حال، طبیعی است که بواسطه وجود پیشینه تاریخی و نظرات خبرگان حوزه اعتبارات این مدل ها و نتایج بایستی مورد بازبینی و به روز رسانی گردد. حال سوال اساسی این است که چگونه نظرات خبره بانکی و حوزه اعتبارات در تصمیم گیری های وام دهی استفاده شود؟ در این دوره با استفاده از روش ها ی مناسب به این سوال پاسخ خواهیم گفت.

اهداف دوره:

مرور روش های متعارف رتبه بندی اعتباری

چگونگی دخیل نمودن نظرات خبرگان به تصمیم سازی

محتوای دوره:

  • آشنایی با مدل های متعارف برای رتبه بندی اعتباری
  • مدل بندی نظرات خبرگان بانکی و نحوه جمع آوری این اطلاعات
  • تفسیر نتایج مدل آمیخته شده به نظرات خبرگان
  • تحلیل حساسیت و تحلیل سناریوهای مورد نیاز

 مشخصات مدرسین دوره:

  • دکتری آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدها اعتباری، مالی و ریسک

 پیشنیاز دوره:

آشنایی مقدماتی با نظریه احتمال

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 24 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.