معرفی دوره:

  اغلب افراد از جمله مدیران علیرغم تمام تلاش ها حاصل از تجارب شخص و حرفه ای همچنان در فشردگی برنامه های کار و زندگی درگیر می باشند و در بسیاری از موارد همواره نگران کمبود زمان می باشند. در این دوره ضمن ارائه نگرش سیستمی و حرفه ای به زمان و مدیریت آن، راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای بهینه سازی زمان چه در امور سازمانی و حرفه ای و چه در امور خانواده و اجتماعی ارائه و آزمون خواهد شد.

اهداف دوره:

بهینه سازی مدیریت زمان توسط فراگیران دوره در گستره قابل توجهی از امور

محتوای دوره:

 • تعریف سنتی و امروز از مفهوم زمان
 • دلیل واقعی و اصلی اهمیت زمان
 • انواع زمان
 • زمان طراحی و برنامه ریزی راهبردی و تنظیم اهداف
 • زمان مولد
 • زمان کار
 • زمان خلاقییت
 • زمان حل مشکل و تصمیم گیری
 • زمان تخصیص برای بستگان
 • زمان استراحت و فن آوری
 • زمان سکوت

مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
 • عضو محترم شورای پول و اعتبار
 • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
 • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

چهارشنبه ها از 6 مرداد الی 3 شهریور

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر  نفر  8.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.