معرفی دوره:

عقد خرید دین حسب قانون برنامه پنجم توسعه به عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه گردید و متعاقب آن خدمت اعتبار در حساب جاری نیز به استناد قانون رفع موانع تولید مجاز شد و در سال 1397 نیز قانون صدور چک دستخوش تغییر گردید. تغییر مقررات و ایجاد فرصت جدید برای تولیدکنندگان از یک سو و لزوم آگاهی از چگونگی روند اعطای تسهیلات در خصوص عقود مورد نظر از سوی دیگر ایجاب می نماید که کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری دوره آموزشی مورد نظر را طی نمایند.

اهداف دوره:

بررسی مهمترین تغییرات در روند عقد خرید دین

رویه عملی و اجرایی بانک ها

ابهامات قانونی موجود مخصوصاً تغییرات قانون صدور چک

  محتوای دوره:

  • شناخت عقد خرید دین و روش های انجام آن
  • چگونگی اجرای آن با توجه به اصلاح قانون صدور چک
  • نکات لازم الرعایه در پرداخت تسهیلات خرید دین
  • شناسایی وجوه اشتراک و افتراق عقد خرید دین واعتبار در حساب جاری

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
  • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
  • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
  • 25 سال سابقه تدریس
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

9 و 10 مرداد

ساعت 9 الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.500.000  ریال به صورت خالص 

      

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.