اهداف دوره:

آشنایی با اصول و مبانی تحلیلی کسب و کار در قالب مدل کسب و کار

آشنایی دانش پذیران با کسب و کارهای نمونه ،تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن در انتهای دوره

  محتوای دوره:

 • مدل کسب و کار چیست؟
 • Canvas معرفی (بوم مدل کسب و کار)
 • ابزار تحلیل مدل کسب و کار
 • ارتباط مدل کسب و کار و Business Plan
 • الگوهای مطرح در مدل کسب و کار
 • تحلیل و بررسی چند نمونه مدل کسب و کار
 • ...

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار و بین الملل
 • 29 سال سابقه کار بانکی
 • مدرس دانشگاه
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارشناسان حوزه های کسب و کار، سازمان و روش ها و توسعه طراحی محصول

 پیشنیاز دوره: فاقدپیشنیاز

مدت دوره: 20 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

29 تیر و 5، 12، 19 و 26 مرداد

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.