معرفی دوره:

تدوین استراتژی بازاریابی و تدوین برنامه های بازاریابی عملیاتی که نیروهای صف بتوانند آن را درک کرده و به اجرا برسانند، راهکار اصلی رسیدن به اهداف تدوین شده بانک می باشد. در این کارگاه سعی خواهد شد به چگونگی تدوین و عملیاتی نمودن این برنامه ها در ستاد بانک کمک شود.

اهداف دوره:

آشنایی مخاطبین با شناخت روش های تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی

آشنایی با راهکارهای خلاقانه این برنامه،ضمن پیدا کردن نقش خود در بازاریابی،

آشنایی نسبت به طراحی برنامه بازاریابی قابل اجرا با حوزه های تخصصی

محتوای دوره:

 • مبانی بازاریابی
 • چارچوب G-STIC
 • تعیین اهداف
 • توسعه استراتژی
 • طراحی تاکتیک ها(چارچوب D-C-D)
 • برنامه اجرایی
 • شناسایی کنترل ها
 • تجزیه و تحلیل موقعیت و شناسایی بازارهای هدف
 • مدیریت ارزش، بانک و شرکت های همکار
 • مدیریت ارزش مشتری
 • مدیریت ارزش شرکت
 • مدیریت ارزش شرکت های همکار
 • مدیریت آمیخته بازاریابی
 • مدیریت محصولات و خدمات
 • مدیریت نام و نشان تجاری
 • مدیریت قیمت
 • مدیریت مشوق ها
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت کانال های فروش
 • مدیریت رشد
 • دستیابی و دفاع از جایگاه بازار
 • مدیریت رشد فروش
 • مدیریت محصولات و خدمات جدید
 • مدیریت خطوط محصول
 • بازدید از یک شعبه و بررسی چالش های زیر به شکل میدانی
 • بررسی چالش های بازاریابی ستاد و شعب
 • چارچوب های شناسایی مشتریان در سطح شعب
 • چارچوب های شناساندن بانک به مشتریان در سطح شعب

مشخصات مدرس دوره:

 • DBA دانشگاه تهران
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کلیه مدیران ارشد ستادی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

چهارشنبه ها از 23 تیر الی 20 مرداد

ساعت 14الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.