معرفی دوره:

انواع استرس و علل بروز استرس در انسان، ارائه راه حل های کاربردی در مهار و کنترل استرس در انسان را بیان می کند.

اهداف دوره:

آشنايي فراگيران با مفاهيم اساسي استرس علائم و انواع آن و روش هاي مديريت آن.

محتوای دوره:

 • نگاه جدید به زندگی و مهارت های زندگی
 • تعریف و مفهوم استرس
 • علل بروز استرس(منشاء)
 • علائم و نشان های استرس
 • مراحل بوجود آمدن استرس
 • پیشگیری از استرس
 • راه های مقابله با استرس
 • محیط متعالی برای فعالیت

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی)
 • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مؤلف کتب متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

21 و 22 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  5.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.