معرفی دوره:

احصاء و بررسی نوآوری‌ها و الزامات جدید قانون صدور چک در اصلاحات سال 1397 قانون، ابعاد مقرراتی و حقوقی اصلاحیه سال 1397 قانون،  زمان‌بندی اجرای احکام و تکالیف مختلف قانون، مجازات‌ها و ضمانت اجراها، نگاهی به برخی ابهامات و سؤالات پیرامون نحوه اجرای تکالیف جدید قانون

اهداف دوره:

آشنایی کارشناسان ذی‌ربط در شبکه بانکی و سایر علاقمندان به مباحث حقوق اسناد تجاری با مباحث مرتبط با تبادل و تسویه چک در اصلاحات سال 1397 قانون

تدارک زمینه‌های لازم و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی برای اجرای مطلوب احکام و تکالیف قانون صدور چک در شبکه بانکی

  محتوای دوره:

  • تاریخچه مختصر
  • تعریف چک و رژیم حقوقی حاکم بر آن
  • انواع، ارکان و طرفین(عناصر) چک
  • برخی احکام و نکات حقوقی پیرامون چک
  • نوآوری ها و تغییرات اصلاحیه جدید قانون صدور چک
  • آخرین شرایط، ضوابط و مقررات اعطای دسته چک، ممنوعیت ها و مجازات ها

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • محقق و مشاور حقوق بانکی

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

 آشنایی اجمالی با ابزار چک و کلیات قانون صدور چک

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

16 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.