معرفی دوره:

 عموماً کارکنان بانک ها و فعالان بخش اقتصادی با مفاهیم بانکداری بین الملل کمابیش آشنا می باشند لیکن در انجام امور بعضاً دچار مشکل می شوند. این دوره کمک می کند تا با آشنایی بیشتر با فرآیند گردش کار و توضیح مفاهیم کلیدی در حوزه بانکداری بین الملل، درک و شناخت مناسب تری برای حضور در تجارت بین الملل ایجاد شود.

اهداف دوره:

آشنایی کارکنان بانک ها و فعالان اقتصادی با مفاهیم بانکداری بین الملل کاربردی جهت تسریع و تسهیل انجام امور ارزی

محتوای دوره:

  • روش های پرداخت در تجارت بین الملل با تاکید بیشتر بر معرفی انواع اعتبار اسنادی و روش های تسویه تحت آنها (مقایسه آن ها با یکدیگر، انواع، فرآیند اجرا...)
  • ضوابط بررسی اسناد
  • بررسی اجمالی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP 600
  • اصلاحات اینکوترمز 2010
  • معرفی بدیل های جدید در تجارت بین الملل

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد علوم اقتصادی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی
  • 16 سال سابقه کار بانکی
  • 8 سال سابقه تدریس

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات، و شعب ارزی

 پیشنیاز دوره:

آشنایی اولیه با مفاهیم بانکداری بین الملل

مدت دوره: 48 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

سه شنبه ها از 15 تیر الی 30 شهریور

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 16.500.000 ریال به صورت خالص

       

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.