معرفی دوره:

مهارت کوچینگ، مهارت نوینی است که در حدود سی سال در کشورهای پیشرفته به مدیران سازمان آموزش داده شود و در حال حاضر تمامی کارآفرینان و مدیران ارشد و میانی سازمانی شعاری دارند با عنوان هر مدیر یک کوچ دارد و افراد برجسته و موفق در سراسر دنیا بیان داشته اند که حضور کوچ متخصص در برنامه های روزانه آنها زمینه رشد و تحول درونی و بیرونی را فراهم کرده و گذر از پله های ترقی و موفقیت و شهرت را برایشان را تسهیل نموده است.

برای نهادینه کردن یک مهارت جدید در سازمان نیاز است ابتدا فرهنگ آن در سازمان آموزش و پیاده سازی شود و فرهنگ گفتگوی کوچینگی روح تازه ای در سازمان ایجاد می کند زیرا که افراد ترغیب می شوند برای بهبود ارتباطات و پیشگیری از تعارضات ارتباطی و کاری ابتدا با هم صحبت کنند، همدیگر را درک نمایند و با همدلی در مورد موضوعات کاری صحبت نمایند. اعتماد همدیگر را جلب کرده و با ایجاد احساس امنیت، مانع از تاثیر گذاری موانع درونی همکارانشان بر روی عملکرد تخصصی و فنی یا ارتباطات همکاری بشوند. قضاوت ها را کنار گذاشته و با دیدگاه جدیدی هر مساله را بررسی کرده و بجای یافتن مقصر به دنبال راهکار و راه حل باشند.

در جلسات کاری و گفتگوهای تخصصی یا روزمره خوب گوش کنند و کلمات کلیدی که نشان از ناخودآگاه فرد دارد را، درک نمایند و برای کمک به حل مساله یا برنامه ریزی سواللاتی بپرسند که مسیر جدیدی برای موضوعات فردی یا شغلی و سازمانی باز شود. با اجرای فرهنگ گفتگوی کوچینگی مدیران می آموزند که در جلسات مدیریت عملکرد با گفتگویی موثر چالش های فردی و شغلی کارمند راه حل پیدا کرده و مسیر برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری تخصصی طراحی و برای اجرای آن بصورت روزانه برنامه ریزی نمایند. موجی مثبت از خوشبینی و تلاش برای ساختن و رشد وتحول در سازمان ایجاد می شود و اعتمادی که بر مبنای یک رویکرد مثبت و تعاملی سازنده است احساس امنیت شغلی را ایجاد کرده و زمینه را برای توسعه سازمان فراهم می کند.

اهداف دوره:

توانمندسازی افراد در جهتی که بتوانند برای مشکلاتشان راه‌حل پیدا کنند.

فرد در جلسه کوچینگ خودش را می‌شناسد، بر توانایی‌هایش واقف می‌شود، نسبت به خود و شرایط محیط آگاه می‌گردد و انگیزه پیدا می‌کند که خودش مسئله را حل کرده و برای اهداف آینده برنامه‌ریزی و اقدام کند.

کوچی سعی در به دست آوردن چه چیزی دارد، نیاز و خواسته‌اش چیست و کوچ چگونه می‌تواند در این راه به او کمک کند تا با افزایش توانایی، اعتمادبه‌نفس و انگیزه به هدفش برسد.

محتوای دوره:

 • آشنایی با کوچینگ
 • ابزارهای کوچینگ
 • مهارت های کوچ
 • مدل کوچینگ
 • تفاوت کوچینگ با مربیگری و منتورینگ
 • مدیر در نقش کوچ یا مربی
 • نقش مربیگری در بهبود عملکرد تیم کاری
 • نقش مربیگری در افزایش بهره وری و ارتقا عملکرد
 • نقش مربی در شناخت و توسعه فردی
 • فرهنگ کوچینگی
 • تفکر کوچینگی
 • گفتگوی کوچینگی
 • تمرین گروهی و بررسی کیس استادی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مدرک سطح 2 کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچ مستر در سنگاپور
 • مؤلف کتاب در زمینه کوچینگ
 • مدرس دوره های کوچینگ

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت
زمان تشکیل کلاس:

13، 20 و 27 تیر

ساعت 8:30 الی 12:30

*حداقل تعداد شرکت کننده در این دوره ها از هر بانک 3 نفر می باشد.

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.000.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.