معرفی دوره:

با عنایت به اهمیت و نقش ویژه تجارت بین الملل در بین کشورها و شرکت های بین المللی ضرورت استفاده از ابزارهای بانکی بین الملل که از ابعاد مختلف به ویژه مالی، حقوقی و تجاری موجب اطمینان خاطر، استحکام و تسهیل روابط تجاری فیمابین بازرگانان شود بیش از پیش وجود دارد، یکی از این ابزارها، ارائه ضمانت نامه های ارزی در رابطه با ایفای تعهدات طرفین بابت قراردادهای منعقده و اعتبارات اسنادی گشایش یافته می باشد.

اهداف دوره:

آشنایی تئوری و کاربردی با ضمانت نامه های ارزی (وارداتی و صادراتی)

محتوای دوره:

  • تعریف، ارکان، انواع، ویژگی و فرایند اجرایی ضمانت نامه های ارزی
  • ضمانت نامه های ارزی وارداتی و صادراتی
  • نقش روابط کارگزاری در صدور ضمانت نامه های ارزی
  • مقررات داخلی و بین المللی مربوطه
  • چکیده ای از روش های پرداخت بین المللی
  • ارائه Case Study به فراخور مباحث مربوطه

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی
  • 30 سال سابقه کار بانکی
  • مدرس مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی ستاد، شعب ارزی، بین الملل و عملیات ارزی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 36 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 شنبه ها از 12 تیر الی 6 شهریور

 ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 13,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.