معرفی دوره:

تفکر استراتژیک را می توان یک روش حل مسائل استراتژیک سازمان دانست که رویکرد منطقی و همگرا را با فرآیند تفکر خلاق و واگرا ترکیب می کند

اهداف دوره:

آشنایی با آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر پایه ی اصول استراتژی

آشنایی با بهتر برای فکر کردن را می موزد و کمک می کند تا منابع سازمان را بهتر ببینیم و ارزیابی کنیم و بتوانیم از فرصت هایی که در محیط مان وجود دارد بیشترین بهره را ببریم.

 محتوای دوره:

تعاریف و ویژگی ها

مدل سازمانی تفکر استراتژیک

مدل ساختاری

نقش هوش کسب و کار در توسعه تفکر استراتژیک

انواع هوش استراتژیک

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار و بین الملل
  • 29 سال سابقه کار بانکی
  • مدرس دانشگاه
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

مدیران عالی و میانی کلیه واحدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.800.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.