معرفی دوره:

آشنایی باحوزه امنیت اطلاعات، مدیریت دارایی اطلاعاتی و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

اهداف دوره:

آشنایی با فرآیند های شناسایی، ارزیابی مدیریت ریسک حملات سایبری

آگاه سازی افراد و سازمان ها نسبت به ریسک های احتمالی

 محتوای دوره:

مروری بر مفاهیم امنیت اطلاعات

مروری بر مفاهیم مدیریت دارایی (سیاهه دارایی و ارزش دارایی)

آشنایی با مفاهیم تهدید، آسیب پذیری، ریسک و ...

بررسی متدولوژی های FMEA، ISO 27005

فرآیند مدیریت مخاطرات حملات سایبری

شناسایی و ارزیابی گزینه های برطرف سازی مخاطرات حملات سایبری

بررسی محدودیت های کاهش مخاطرات

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  • 30 سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و استاندارهای امنیتی

 مخاطبان دوره: کارکنان فناوری اطلاعات

پیشنیاز دوره: آشنایی با مفاهیم مدیریت دارایی

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 23 خرداد 1400

ساعت 14 الی 18

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.