معرفی دوره:

 در این دوره ضمن بررسی عملیات و معاملات مشکوک از منظر ضوابط و مقررات جاری، به انواع عملیات و یا معاملات مشکوک و نحوه استفاده از ابزارهای موجود توسط پولشویان پرداخته و روش های کشف آن ها بیان می گردد.

اهداف دوره:

آشنایی با عملیات و معاملات مشکوک و روش های کشف آن

 محتوای دوره:

مقدمه ای بر جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397

انواع روش های پولشویی در نظام بانکی کشور

ذکر مثالهای موردی در خصوص پولشویی و تقلب در نظام بانکی کشور

عملیات و معاملات مشکوک (بررسی تعریف قدیم و تعریف جدید ارائه شده در قانون)

نحوه گزارش دهی با بهره گیری از دستورالعمل های مرتبط

نقش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مبارزه با پولشویی

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • 6 سال سابقه کار بانکی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد
  • مدرس بانک ها و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 29 و 30 خرداد 1400

 ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.