معرفی دوره:

 این دوره برآن است تا با استفاده از  مطالب علمی و اعتقادی نسبت به تغییر رفتار در کارکنان بانک ها اقدام وتا از این راه بتواند با کاهش هزینه های اداری باعث سودآوری بیشتر در بانک ها گردد.

اهداف دوره:

کسب حسن شهرت در بازار، کارشناسی عقلائی و بی طرفانه و رسیدن به اهداف والای اصول اخلاق حرفه ای

محتوای دوره:

مبانی و اهداف

ضرورت تدوین آئین نامه اخلاق و رفتار سازماني

استانداردهای بین المللی

استانداردهای ایران

اصول اخلاقی

ارائه مثال های کاربردی

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مشخصات مدرس دوره:

  • بازنشسته بانک و عضویت در هیأت مدیره بانک ها
  • دکتری سازماندهی
  • سابقه تدریس حدود سی سال در بانک ها و دانشگاه ها
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 26 خرداد و 2 تیر 1400
ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,600,000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.