معرفی دوره:

با توجه به اینکه مشتریان خرد یکی از گروه های هدف بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هستند، آشنایی با این گروه از مشتریان و مدیریت آن ها بسیار حائز اهمیت است که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می شود.

اهداف دوره:

ارتقاء سطح شناخت مخاطبین از ابعاد مختلف بانکداری خرد

مکانیزم مدیریت مشتریان در حوزه بانکداری خرد

محتوای دوره:

جایگاه بانکداری خرد در بانکداری امروز و روند تکامل آن

گروه بندی مشتریان خرد و نحوه تجزیه و تحلیل رفتار بانکی آن

نحوه تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه بازاریابی برای مشتریان حوزه بانکداری خرد با تأکید بر الگوی بازاریابی دیجیتال

مروری بر خدمات متداول بانکی برای مشتریان در حوزه بانکداری خرد و نحوه ارائه خدمات جدید در این بازار

کانال های ارائه خدمات به مشتریان حوزه بانکداری خرد و یکپارچه سازی آن

مکانیزم های اثربخش ارتباط با مشتریان خرد و راه کارهای ارتقاء فروش خدمات به این گروه از مشتریان با تمرکز بر فروش دیجیتال

  مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی بین الملل)
  • 20 سال سابقه تدریس در دانشگاه، بانک و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • مؤلف مقالات و کتب متعدد

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد بازاریابی، کسب و کار، روابط عمومی، مطالعات و برنامه ریزی بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 24 و 25 خرداد 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.