معرفی دوره:

در این دوره به بررسی مفاهیم و مبانی فناوری بلاکچین و رمزارزها و اهمیت از این فناوری پرداخته شده، و روش های بررسی پروژه های بلاکچینی و نحوه تحلیل بنیادی ارائه شده است. توکن های حکمرانی(Governance) پلتفرم دیفای (DEFI) و توکن های غیر قابل تعویض (NFT) نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

اهداف دوره:

آشنایی با روش های بررسی پروژه های بلاکچینی و مباحث روز حوزه رمزارزها

محتوای دوره:

مبانی و مفاهیم کلی فناوری بلاکچین و رمزارزها

اهمیت یادگیری و استفاده از رمزارزها و فناوری بلاکچین

تحلیل بنیادی رمزارزها و چگونگی بررسی پروژهای بلاکچینی

توکن های حکمرانی (Governance) پلتفرم دیفای (DEFI) و توکن های غیر قابل تعویض (NFT)

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد هوش مصنوعی
  • 7 سال سابقه کار تحقیقاتی
  • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان فناوری اطلاعات

 پیشنیاز دوره:

آشنایی نسبی با پروژهای بلاکچینی و رمزارزها

مدت دوره:
2ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 23 خرداد  1400

ساعت 8:30 الی 10:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.500.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.