معرفی دوره:

 در این دوره و کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

اهداف دوره:

ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی

آشنایی با صورت های مالی اساسی

ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل عمودی

تجزیه و تحلیل افقی

روش همگن سازی

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

پیش بینی ورشکستگی 

محدودیت های ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کارگاه عملی

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

 مخاطبان دوره: کارکنان  اعتباری

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

مدت دوره: 34 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

4، 5، 11، 12، 18، 19، 25 و 26 خرداد 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

1 تیر ساعت 8:30 الی 10:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 12,000,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.