معرفی دوره:

این دوره به منظور بالابردن توانمندی در بازاریابی، جذب و نگهداشت مشتریان حقوقی با رویکرد بانکداری شرکتی تعریف شده است. در دوره ای که حوزه های پرداخت و دیگر رقبا سهم بانک ها در حوزه بانکداری شخصی را تصاحب کرده اند، مشتریان حقوقی موتور محرک سودآوری نظام بانکی به شمار می روند. برای شناخت، جذب، نگهداشت و رشد این گروه از مشتریان نیازمند بهره مندی از نگرش، دانش و مهارت های جدیدی در حوزه بازاریابی بانک / شرکت ها می باشیم. 

اهداف دوره:

ارتقا توانمندی کارکنان بانک در  بازاریابی جذب و نگهداشت مشتریان شرکتی  

شناخت تعاریف ، اصول و مفاهیم بازاریابی بانک / شرکت ها

تقویت روابط با مشتریان قدیمی و فعلی شرکتی

جذب و نگهداشت مشتریان شرکتی

محتوای دوره:

تعاریف و مفاهیم و اصول بازاریابی بانک / شرکت ها و تفاوت های آن با بازاریابی صنعتی 

تحقیقات و مطالعات بازار و منبع یابی در بازاریابی بانک / شرکت ها

بخش بندی، تعیین بازار هدف و موضع یابی در بازاریابی بانک / شرکت ها

طراحی آمیخته بازاریابی با رویکرد بازاریابی بانک / شرکت ها (با تمرکز بر محصولات و خدمات و نیروی انسانی و فرایندها )

مدیریت مشتریان کلیدی و مدیریت رابطه در بازاریابی بانک / شرکت ها

روش های خرید و رویکردهای تصمیم گیری خرید در بازاریابی بانک / شرکت ها

روش های فروش و رویکردهای فروش در بازاریابی بانک / شرکت ها

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • 12 سال سابقه کار بانکی
  • 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه و بانک
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب، حوزه های بانکداری شرکتی

 پیشنیاز دورهفاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 4، 11، 18 و 25 خرداد1400

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.