معرفی دوره:

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و توسعه رو به رشد فعالیت های مالی در آن ها از جمله بانک ها نحوه فعالیت و کنترل ها را بسیار پیچیده نموده است. اداره بانک ها توسط مدیرانی به نمایندگی از صاحبان سهام، مسئولیت آن ها را بسیار سنگین نموده و انواع فشارهای ناشی از تأمین منابع، مصارف، مخاطرات ناشی از روابط و معاملات و تهدیدات ناشی از فعل و انفعالات داخلی و خارجی را بر عهده دارند، سبب گردیده است. امروزه مبحث کنترل های داخلی یک پارچه به عنوان جزء لاینفک سیستم مدیریت کارآمد در بانک ها مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست گذار و ناظر بر سیستم بانکی نیز بعنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی توجه مخصوصی به آن دارد.

اهداف دوره:

آشنایی با اهمیت کنترل های داخلی در شعب

نحوه ایجاد کنترل های داخلی در بخش های مختلف بانک

محتوای دوره:

علل وجودی کنترل های داخلی

تعریف کنترل داخلی و تأثیر آن بر مدیریت ریسک

اهداف و اصول کنترل داخلی از سه منظر کمیته Coso، بال و بانک مرکزی

اجزاء کنترل های داخلی

  • محیط کنترلی
  • ارزیابی ریسک
  • نظارت
  • ارزیابی کنترل های داخلی در بانک ها
  • مثال هایی از کنترل های داخلی
  • پرسشنامه کنترل های داخلی

مشخصات مدرس دوره:

  • فوق لیسانس مدیریت امور بانکی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها                                               

پیشنیاز دوره:

آشنایی با بانک و فعالیت های عمومی آن

 مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 1، 8، 22 و 29 خرداد و 5 تیر 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.300.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.