معرفی دوره:

صنعت بانکداری در سطح جهان طی سالیان اخیر دچار تحولات چشم گیری شده است که از عوامل مهم این تغییر می توان به تحولات تکنولوژی، تغییر ترجیحات مشتریان و همه گیری کرونا اشاره نمود. صنعت بانکداری داخل کشور نیز تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته و ضرورت تحول در این صنعت نیز به صورت روز افزون احساس می شود به طوریکه در ابتداء سال 1398، وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام به ابلاغ سند تحول دیجیتال در صنعت بانکداری نمود و بانک ها مخاطب ملزم به تهیه نقشه راه پیاده سازی تحول دیجیتال در بدنه بانک شده و زمان بندی سه ساله ای را برای پیاده سازی آن تعیین نموده است. در این راستا برخی از بانک های داخلی اقدام به تهیه نقشه راه  و پیاده سازی آن نموده اند.

در پیاده سازی نقشه راه تحول دیجیتال در بانک ها، یکی از ضروریاتی که به طور مستقیم در نتیجه پروژه تحول دیجیتال موثر است، استقرار معماری استانداردی در ساختار بانک بالاخص در زیر ساخت های سرویس های بانکی می باشد که در این راستا، استانداردهایی وجود دارد که می توان به  BIANوIFW  اشاره نمود. در این دوره سعی بر آن است تا از طریق آشنایی با استانداردهای موجود، ضرورت وجودی آنها در پروژه های تحول دیجیتال و نحوه استقرار آنها را در بانک های داخلی را بررسی نماییم.

اهداف دوره:

آشنایی با مدل های بلوغ و تحول دیجیتال

آشنایی با اجزای استاندارد BIAN

آشنایی با ساختار معماری صنعت بانکداری BIAN

آشنایی با پروژه های تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

آشنایی با ضرورت به کارگیری BIAN در پروژه های تحول دیجیتال

پیش نیازهای پیاده سازی استاندارد صنعت بانکداری در بانک ها

نحوه پیاده سازی استاندارد صنعت بانکداری در بانک

مزایای پیاده سازی استاندارد صنعت بانکداری در بانک

 محتوای دوره:

انواع مدل های بلوغ دیجیتال

تحول دیجیتال یا بلوغ دیجیتال

آشنایی با اجزای استاندارد BIAN

آشنایی با ساختار معماری صنعت بانکداری در ایران

آشنایی با ساختار معماری صنعت بانکداری در BIAN

آشنایی با پروژه های تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

ضرورت به کارگیری BIAN در پروژه های تحول دیجیتال

آشنایی با معماری زیر ساخت صنعت بانکداری و معرفی اجزای آن

الزامات زیر ساخت های بانک به منظور پیاده سازی استاندارد معماری

گام های اجرایی به منظور پیاده سازی معماری استاندارد در بانک ها

معماری بانک پس از پیاده سازی استاندارد BIAN

   مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی-اجتماعی
  • 15 سال سابقه کار در حوزه کسب و کار، قوانین و مقررات بانکی
  • 6 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای توسعه کسب و کار، سازمان و روش ها و فناوری اطلاعات

 پیشنیاز دوره:

تسلط بر اجزای معماری و ساختار صنعت بانکداری ایران، تسلط بر معماری بانک ها ایرانی

 مدت دوره: 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

شنبه ها از 1 خرداد الی 9 مرداد 1400

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 14.000.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.