معرفی دوره:

 يکي از ارکان سه گانه بال 2 و 3 موضوع انضباط بازار مي‌باشد. اين مقوله به عنوان اهرمي جهت تقويت قابليت اتکاي سيستم بانکداري از طريق افشاي بهتر وضعيت ريسک و سطوح سرمايه بانک، به گونه‌اي که صنعت و سرمايه‌گذار بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت يک بانک را تخمين بزنند مطرح مي‌شود. از اين رو افشاي اطلاعات مربوط، به موقع و شفاف در اين ارتباط مي‌تواند در تحقق اين مهم نقش‌آفريني کند. دوره حاضر به دنبال تبيين ماهيتي موضوع مورد اشاره و ذکر الزامات ناظر بر فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص مي‌باشد.

اهداف دوره:

مزايا و معايب انتشار عمومي اطلاعات از منظر کميته بال

انواع اطلاعاتي که مؤسسات اعتباري مي‌بايست افشاء نمايند

مقاطع زماني انتشار اطلاعات مؤسسات اعتباري

نحوه انتشار عمومي اطلاعات مؤسسات اعتباری

 محتوای دوره:

کليات

افشاء و شفافيت در اسناد کميته نظارت بانکي بال (1998، 2004، 2012)

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري

افشاء و شفافيت طبق صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي

پرسش و پاسخ

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری حسابداری
  • رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا
  • سابقه عضویت در کارگروه های تدوین انواع ضوابط بانکی
  • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتباری و مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

4، 11 ، 18  و 25 خرداد 1400

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,000,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی تشکیل می گردد.