معرفی دوره:

بودجه بیان مقداری یک برنامه است که برای یک سازمان و هریک از بخش‌های مختلف آن تهیه می‌شود و ضمن آن، آثار مالی برنامه‌های عملیاتی بر وضعیت سودآوری، نقدینگی و وضعیت مالی بنگاه برآورد و پیش‌بینی می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری مدیریت برای اختصاص منابع و سپس ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد.

نظام بودجه‌بندی با تبدیل استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت به برنامه‌های عملیاتی و کوتاه مدت (سالانه)، ابزاری موثر برای برنامه‌ریزی و کنترل است زیرا با انتقال اهداف، امکانات و محدودیت‌ها به پیکره سازمان و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت آنان در پیشبرد برنامه‌ها، موجب ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف و حصول اطمینان از هم راستایی و ایجاد تعادل بین برنامه‌های واحدهای مختلف با اهداف کلان سازمان می‌شود و مدیریت با مقایسه برنامه ‌های پیش‌بینی شده و ارقام بودجه با فعالیت‌ها و عملکرد واقعی و تحلیل نتایج، اقدامات اصلاحی لازم را به عمل می‌آورد.

اهداف دوره:

تبیین نحوه بودجه بندی عملیاتی

آشنایی با وظایف و نقش اساسی بودجه بندی

آشنایی با نحوه مقایسه برنامه های پیش بینی شده و ارقام بودجه

محتوای دوره:

وظیفه و نقش بودجه‌بندی

انواع بودجه‌بندی

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

سپرده‌ها

تسهیلات

هزینه‌ها

درآمدها

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری حسابداری
  • مدیر مالی بانک
  • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان مالی و طرح و برنامه 

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

4 و 6 اسفند 1399

ساعت 15 الی 19

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.