معرفی دوره:

این دوره شامل موارد حقوقی ، اعتباری و شیوه ها و روش های علمی اعتبار سنجی و معایب و محسنات هرکدام و در نهایت انتخاب بهترین روش می پردازد. همچنین نحوه تنظیم گزارش اعتبار سنجی را مورد بررسی قرار می دهد.

 اهداف دوره:

افزایش دانش کارکنان بانک ها در جهت اعطای تسهیلات صحیح و کاهش مطالبات معوق از راه شناخت صحیح و کامل متقاضیان تسهیلات متناسب با انواع آن

محتوای دوره:

اهداف بانکداری اسلامی

ویژگی های نظام اعتباری جدید

تعاریف اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع و تمایز آن ها

وثیقه و انواع و عوامل مرتبط با تعیین آن

تعاریف وتشریح اصلاحات اعتباری

تعاریف و تشریح موارد حقوقی مرتبط

تعریف اعتبار سنجی

معیارهای اعتبارسنجی

روش امتیازدهی

معایب اعتبارسنجی به روش سنتی

روش های کسب اطلاعات

شاخص های مهم در اعتبار سنجی

روش های اعتبار سنجی علمی

انتخاب روش انتخاب مناسب برای هر پرونده تسهیلات

نحوه نگارش شروع و اتمام یک گزارش اعتبار سنجی

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری سازماندهی
  • بازنشسته بانک و عضویت در هیأت مدیره بانک ها
  • سابقه تدریس حدود سی سال در بانک ها و دانشگاه ها
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری و ارزی

پیشنیاز دوره: داشتن حداقل دو سال سابقه بانکی ، دارا بودن گواهینامه کارشناسی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14، 21 و 28 بهمن 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,700,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.