معرفی دوره:

تعدد قوانین مختلف و مشکلات اجرایی و قضایی باعث شده  تا همکاران سیستم بانکی در ارزیابی وثایق دچار ابهام بوده و بعضاً به دلیل عدم رعایت نکات ظریف حقوقی نه تنها مطالبات بانک به طور کامل وصول نگردد، بلکه پرونده اجرایی مدت های طویل بدون اقدام باقی مانده و  در برخی موارد ادعای اشخاص ثالث  (علیرغم  تملیک و واگذاری ملک  به برنده مزایده) منجر به ابطال تمام اقدامات قبلی گردد . و بعضاً منجر می شود تا پرونده تخلفات اداری ناخواسته برای همکار مربوطه ایجاد گردد. ضمن اینکه تنوع اراضی محل اجرای طرح ها اعم از  اراضی  مشاعی، واگذاری دولت، اوقافی و شرکت شهرک های صنعتی  ایجاب می نماید تا رعایت نکات حقوقی اهمیت بیشتری یابد.

 در این دوره نکات کلیدی حقوقی در جهت تأمین حقوق بانک  ها و موسسات اعتباری و کارکنان آنان در ارزیابی وثایق  بانکی آموزش داده می شود.

اهداف دوره:

آموزش کارکنان درجهت ارزیابی بهتر وثایق از حیث رعایت مقررات و  نکات کلیدی حقوقی به منظور حفظ حقوق بانک ها و کارکنان آن و وصول بهتر و سریعتر مطالبات

  محتوای دوره:

ارزیابی اراضی مشاعی

اعیانی اراضی اوقافی

اراضی دولتی

اراضی شرکت شهرک های صنعتی

اراضی استیجاری

اماکن تجاری

حق آبه

سایر حقوق ارتفاقی

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
  • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
  • 25 سال سابقه تدریس
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری و حقوقی

پیشنیاز دوره: آشنایی با سیستم بانکی از حیث روند پرداخت تسهیلات

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12، 19 و 26 بهمن 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.700.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.