معرفی دوره:

 این دوره درشرایط حاضر اقتصادی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک، وضعیت نقدینگی جامعه، اتفاقات شکل گرفته برای برخی از موسسات اعتباری غیربانک و بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می تواند نگرشی همکاران بانکی را متحول ساخته واهمیت موضوع را برای آنان مشخص نماید.

اهداف دوره:

آشنایی با مدیریت نقدینگی دربانک ها

پاسخگویی مدیران جریان وجوه

مسئولیت مدیران درمقابل سهامداران و سپرده گذاران

عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار، نقش آنان در سودآوری بانک

توجه به ریسک نقدینگی با پیش بینی جریان وجوه و توجه به قیمت تمام شده انواع منابع دربانک

محتوای دوره:

تعریف بانک از ابعاد اسلامی

انواع فعالیت های بانک

عوامل تأثیرگذار در یک کسب وکار موفق

نقش مدیران درگسترش و استمرار کسب و کار

مدیریت نقدینگی / مدیریت دارایی ها و بدهی ها

موارد پاسخگویی مدیران جریان وجوه

صورت های مالی بانک ها

نقش مدیران در مدیریت مؤثر نقدینگی

پیش بینی جریان وجوه نقدی دربانک ها با لحاظ کاهش ریسک نقدینگی

قیمت تمام شده انواع منابع بانکی

مشخصات مدرس دوره:

  • فوق لیسانس مدیریت امور بانکی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد در حوزه بانکداری

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

پیشنیاز دوره: آشنایی با اصول حسابداری

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

4، 11، 18 و 25 بهمن 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.700.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.