معرفی دوره:

  اجرای چارچوب سیاست‌گذاری پولی جدید بانک مرکزی مستلزم معرفی و به کارگیری ابزارهای مالی جدیدی است که تاکنون در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. ابزار توافق بازخرید (و توافق بازخرید معکوس) در عملیات بازار باز به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی و یا جمع‌آوری نقدینگی مازاد شبکه بانکی در بازار بین‌بانکی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن با استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها امکان وثیقه‌دار شدن سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار بین‌بانکی فراهم خواهد شد. در این دوره ضمن تشریح کاربرد ابزار توافق بازخرید در عملیات بازار، مطابق با »شیوه‌نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین‌بانکی ریالی «به ارائه مفاهیم و کلیات، نحوه انجام معامله و قیمت‌گذاری اوراق در عقد بیع و قراردادهای اختیار خرید و فروش پرداخته می‌شود.

اهداف دوره:

معرفی ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس

کاربرد ابزار توافق بازخرید در عملیات بازار

نحوه قیمت گذاری اوراق در عقد بیع و قراردادهای اختیار خرید و فروش با توجه به نرخ بازده قرارداد

نحوه تنظیم بسته قراردادی توافق بازخرید

محتوای دوره:

ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس

نقش ابزار توافق بازخرید در عملیات بازار

چالش‌های فقهی ابزار توافق بازخرید و رفع آنها طی مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی

شیوه‌نامه استفاده از توافق بازخرید منطبق با شریعت در بازار بین‌بانکی ریالی

قیمت گذاری اوراق در عقد بیع و قراردادهای اختیار خرید و فروش با توجه به نرخ بازده قرارداد

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری اقتصاد
  • معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 5 سال سابقه تدریس

مخاطبان دوره: مدیریت نقدینگی

پیشنیاز دوره: آشنایی اولیه با نحوه قیمت‌گذاری اوراق بدهی

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

7 دی 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  2.500.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.