معرفی دوره:

تدریس، فعالیتی متقابل بین مدرس و فراگیر براساس طرحی منظم و هدف‌دار و به منظور یادگیری فراگیر انجام می گیرد. به عبارتی از اهداف اصلی مدرس کمک و تسهیل در امر یادگیری کیفی فراگیر می‌باشد. باتوجه به تحول در عواملی چون نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های نوین آموزشی، نقش و نحوه تدریس مدرس نسبت به آموزش سنتی بسیار تغییر کرده و متحول شده است. باگسترش روزافزون دوره‌های آموزش مجازی و آموزش از راه دور در حوزه‌ها و اقشار مختلف جامعه این موضوع به عنوان رویکرد نوین آموزشی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. براین اساس ضرورت توجه به کسب دانش و مهارت‌های لازم برای مدرسان از مهمترین عوامل در اثربخشی و کارایی دوره‌های آموزشی مجازی به شمار می‌رود. این دوره به منظور تحقق این اهداف تنظیم شده است.

اهداف دوره:

آشنایی مدرسان دوره‌های آموزش مجازی با مهارت‌ها و اصول تدریس و تهیه محتوای آموزشی برای دوره‌های آنلاین و آفلاین با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم و اصول اولیه

طراحی و مدیریت فرآیند تدریس

آشنایی با روش‌ها و ابزارهای موردنیاز برای:

¨ تعامل و ارتباط موثر با فراگیران

¨ ایجاد انگیزه برای مشارکت پویا و فعال فراگیران

¨ ارزشیابی

آشنایی با نحوه تهیه محتوای الکترونیکی برای آموزش‌های آنلاین و آفلاین

مشخصات مدرس دوره:         

  • کارشناس ارشد
  • عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: مربیان بانکداری

پیشنیاز دوره: پیشنیاز ندارد

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 30 آذر الی 99

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.000.000 ریال 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.