معرفی دوره:

اجرای چارچوب سیاست‌گذاری پولی جدید بانک مرکزی مستلزم معرفی و به کارگیری ابزارهای مالی جدیدی است که تاکنون در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار نگرفته است. عملیات بازار باز یکی از این ابزارها است که به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی و یا جمع‌آوری نقدینگی مازاد شبکه بانکی در بازار بین‌بانکی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر عملیات بازار باز، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از تسهیلات قاعده‌مند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند یا در صورت کسری منابع با وثیقه گذاری از بانک مرکزی اعتبار اخذ نمایند. در این دوره ضمن تشریح کاربرد عملیات بازار باز، به ارائه مفاهیم و کلیات، نحوه انجام معامله در عملیات بازار باز پرداخته می‌شود.

اهداف دوره:

معرفی عملیات بازار باز

معرفی تسهیلات قاعده‌‌مند (سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و اعتبارگیری از بانک مرکزی)

آشنایی با قراردادهای مربوط به عملیات بازار باز

نحوه ارسال سفارش‌های خرید و فروش، و توافق بازخرید به بانک مرکزی

محتوای دوره:

سیاستگذاری پولی و بازار بین‌بانکی

نقش عملیات بازار باز در بازار بین بانکی

استفاده از تسهیلات قاعده‌مند (سپرده گذاری و اعتبارگیری)

ارتباط با اداره عملیات بازار باز (سامانه بازار بین‌بانکی)

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری اقتصاد
  • معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 5 سال سابقه تدریس

مخاطبان دوره: مدیریت نقدینگی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

11 آبان 99

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  2.000.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.