معرفی دوره:

مهم ترین اصول و ارکان بانکداری، شناخت، ارزیابی و مدیریت پایدار و سبز می باشد. همانطور که می دانیم نقش اصلی در موجودیت بانک ها را ذینفعان به عهده دارند. اگر بانکی حمایت و پشتیبانی ذینفعان خود را از دست بدهد موجودیت و پایداری خود را از دست داده است. ذینفعان حمایت خود را با نام نیک بانک اجین می دانند. بنابراین از دست دادن نام نیک یکی از ریسک هایی است که می تواند باعث از دست دادن ذینفعان بانک شود. هر یک از خدمات و محصولات بانکی که در اختیار مشتریان بانک قرار می گیرد دارای ریسک مخصوص خود می باشد که این ریسک ها می بایستی بر طبق بازار شناخته، ارزیابی و مدیریت شوند و این محصولات  معماری مختص به خود را دارند که  می بایستی توسط کمیته های مختلف مدیریت ریسک در راستای اعتلای نام و برند بانک طراحی گردند. همچنین سرمایه گذاری در طرح هایی که از نظر ذینفعان بانک سالم و منطقی نمی باشد و ارائه خدمات و تسهیلات به اشخاصی اعم از حقوقی و یا حقیقی که مورد تأیید ذینفعان بانک نمی باشند یکی دیگر از ریسک هایی است که نام نیک بانک را به خطر می اندازد. برخی از سپرده گذاران به بانک در سرمایه گذاری منابع مالی آنها در طرح های اخلاقی و فعالیت های سبز اعتماد می کنند و توجه ویژه دارند و در صورتی که خلاف آن به آنها ثابت شود منابع مالی خود را از بانک بیرون و در بانک های دیگر سپرده گذاری می کنند.

بانک های سبز و پایدار قدرتمند تسهیلات خود را دارای معماری سبز و پایدار می دانند. که این معماری حاصل سالیان تلاش آنها می باشد. قوانین و مقررات بین المللی و داخلی بانک نیز الزاماتی می باشند که موسسات نظارتی مربوطه بر رعایت این مقررات توسط بانک ها نظارت می کنند و ریسک جریمه های سنگین به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی سبز  نیز وجود دارد. رقابت در جامعه امروزی یکی از چالش های مهم اقتصادی موسسات درآمدزا می باشد. داشتن اطلاعات رقیب مهمترین ابزار برای شکست وی می باشد. در نتیجه بانک ها عامل جمع آوری اطلاعات مالی و طرح های مربوط به مشتریان خود می باشند و بنابراین ریسک نشت اطلاعات به رقبای مشتریان و حتی اطلاعات خود بانک به رقبای وی وجود دارد. استراتژی شفافیت بانک ها با ذینفعان خود در راستای فعالیت ها و عملکرد سبز و در رابطه با فعالیت ها و خدمات رسانی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین آنها شده که به نوبه خود خطر از دست دادن ذینفعان را کاهش می دهد.

 اهداف دوره:

شناخت، ارزیابی و مدیریت پایدار و سبز

نقش محوری بانک در مدیریت پایدار

تبیین استراتژی های بانک با ذی نفعان در راستای عملکرد سبز

 محتوای دوره:

بانکداری سبز چیست

تعریف بانکداری سبز از نگاه بانک های معتبر جهانی

بانکداری سبز در اعطا تسهیلات

بانکداری سبز در تجهیز منابع

بانکداری سبز در جذب منابع انسانی

بانکداری سبز در صورت های مالی

بانکداری سبز در سرمایه گذاری ها

بانکداری سبز در مدیران و هیات مدیره

بانکداری سبز در سطح شعب و ستاد

بانکداری سبز در بیانیه مأموریت بانک (مندرج در سند استراتژی)

بانکداری سبز در مسئولیت‏ های اجتماعی بانک

بانکداری سبز در کاهش هزینه ها و آلاینده‏ ها

بانکداری سبز در شناسایی انتظارات و نیازهای ذینفعان و افزایش ارزش افزوده برای مشتریان ا

بانکداری سبز در رضایت مشتریان

بانکداری سبز در افزایش رقابت‏ پذیری بانک

بانکداری سبز در راستای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‏ های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار و اعتبارسنجی

بانکداری سبز در سرمایه گذاری های اجتماعی

بانکداری سبز در جهت ارتقا دانش همکاران بانک

بانکداری سبز در اعطا تسهیلات

بانکداری سبز در تجهیز منابع

بانکداری سبز در جذب منابع انسانی

بانکداری سبز در صورت های مالی

بانکداری سبز در سرمایه گذاری ها

بانکداری سبز در مدیران و هیات مدیره

بانکداری سبز در سطح شعب و ستاد

 مشخصات مدرس دوره:         

  • فوق دکتری مدل سازی
  • سابقه تدریس در دانشگاه
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

پیشنیاز دوره: ندارد

مدت دوره: 4ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 7 آبان 

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.000.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.