معرفی دوره:

این دوره در راستای افزایش شناخت کارشناسان و مدیران از ویژگی های شخصی ، احساسی ، عاطفی و مدیریت می باشد، که می تواند اثر بسزایی در قدرت و مهارت ارتباط با دیگران ، همکاران ، مشتریان و ... داشته باشد .

اهداف دوره:

افزایش توانایی های ارتباطی و ایجاد تسلط و کنترل بر روی احساسات و عواطف در روابط شخصی و سازمانی به منظور بهبود روابط و احاطه بر افراد

محتوای دوره:

انواع هوش در مدیریت سازمان ( IQ , EQ , SQ , PQ , MQ )

اصول جهانی هوش هیجانی (Emotional Intelligence)

نقش هوش هیجانی در سازمان و کسب و کار

Multiple Intelligence (هوش چندگانه)

هوش احساسی (هیجانی/ عاطفی)

نقش هوش هیجانی در مدیریت و تجارت

نقش هوش هیجانی در احساسات و روابط اجتماعی

Emotion , Mood , Affect (احساسات، خلق و خو، تاثیر)

ویژگی های اثرگذاری احساس در پرسنل و افراد مختلف

Six Universal Emotions (ساختار جهانی احساسات 6 گانه افراد در کسب و کار و زندگی)

Sources of Emotions and Moods (عوامل موثر بر احساسات افراد)

Emotion Managment (مدیریت احساس در افراد و سازمان)

Gender and Emotions (نقش جنسیت در احساسات)

Buffering (اصول ایجاد سپر احساسی)

Emotional Dissonance (ساختار ناهمسانی احساسی)

Displayed Emotions ( احساسات نمایشی)

نقش احساسات در رهبری و تسلط

تعارض بین فردی و خدمات مشتریان

اثرات احساسات بر رفتار سازمانی

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد(MBA)
  • مشاور عالی کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
  • بیش از 14 سال سابقه تدریس در شرکت های داخلی و خارجی
  • مؤلف کتاب در حوزه برندینگ

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 4 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 24 آذر

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,000,000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.