معرفی دوره:

  هر ساله بانک ها توسط حسابرسان حسابرسی می شوند اما این حسابرسی شامل بررسی کلیه حساب های بانک نمی شود چون از نظر زمانی و هزینه مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل، حسابرسان تعدادی از حساب های بانک را به عنوان نمونه انتخاب کرده و مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه ای که از این حساب ها بدست می آورند را به کل حساب های بانک تعمیم می دهند. در بررسی حساب ها از روش های مختلف نمونه گیری استفاده می شود. با همین استدلال، دوره نمونه گیری و روش های گوناگون آن برای حسابرسان بانکی ارائه می گردد.

 اهداف دوره:

آشنایی با انواع روش های گوناگون نمونه گیری مورد نیاز کارشناسان حسابرسی بانکی

اجرای این روش ها روی داده های واقعی

بررسی مشکلات و اشتباهات متعدد در نمونه گیری

  محتوای دوره:

نمونه گیری قطعی: شرایط مورد استفاده، نحوه انجام و کیفیت نتایج

مفاهیم اساسی نمونه گیری: طرح های نمونه گیری، حدود مجاز خطای نمونه گیری، اندازه نمونه، نمونه گیری بر اساس محتوا، مزایا و معایب نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی و کنترل احتمال خطای نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی ساده: خلاصه فواعد نمونه گیری، مقایسه نتایج با نمونه گیری قطعی

نمونه گیری تصادفی طبقه ای: اهمیت نسبی اشتباهات، انتخاب تصادفی، طبقه بندی، انتخاب طبقات مناسب

نمونه گیری خوشه ای: نحوه خوشه بندی، مزایا و معایب در مقایسه با نمونه گیری طبقه ای

نموه گیری بر اساس احتمال متغیر: نحوه انجام و بررسی شرایط مختلف برای گزینش این نوع از نمونه گیری

کاربرد روش های فوق در داده های واقعی و استخراج نتایج

  مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 9 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره: کارکنان  حسابرسی

پیشنیاز دوره: آشنایی مقدماتی با نظریه آمار

مدت دوره:  8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

23 و30 مهر

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.