معرفی دوره:

 یکی از بازارهای فعال و پویا از نظر اقتصادی در کشور بازار سرمایه است که طی چند سال اخیر با توجه به ورود ابزارهای نوین مالی و روش های نوین تأمین مالی سبب گردیده وجوه خرد و کلان را از سرمایه گذاران جذب نماید که در نتیجه با افزایش جذب وجوه جدید گردش مالی طی سال های اخیر رشد چشمگیری نموده است. بدون شک این رشد بدون حضور موثر بانک ها میسر نبوده در صورتی که بانک ها بتوانند نقش بهره ورتری در این بازار ایفا نمایند در آینده شاهد رشد روزافزون تری خواهیم بود.

 اهداف دوره:

آشنایی با فرآیند معاملات در بورس  کالا، انرژی ، معاملات آتی و ابزارهای نوین مالی و نقش بانک ها در فرایندها

 محتوای دوره:

سازوکار فرآیند عرضه در بورس کالا

سازوکار فرآیند خرید در بورس کالا

سازوکار فرآیند عرضه در بورس انرژی.

سازوکار فرآیند خرید در بورس انرژی

معرفی ابزار قراردادهای آتی Futures

فعالین بازار آتی .

مزایای قراردادهای آتی، اختیار معامله

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد
  • مدیر اسبق بورس کالا و انرژی
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: مدیران میانی مالی و سرمایه گذاری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

22 و 29 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.000.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.