معرفی دوره:

  در این دوره مدیران روابط عمومی بانک ها با اصول مدیریت و رویکردهای نوین مدیریت در روابط عمومی  به صورت تئوری و عملی آشنا می شوند .

اهداف دوره:

آشنایی مدیران با رویکردهای جدید مدیریت در روابط عمومی

مدیریت در زمان بحران بویژه در زمان بحران های مالی و بانکی

به اشتراک گذاری تجربیات عملی مدیران

ارائه الگوی مدیریتی در بانک ها

 محتوای دوره:

تعریف روابط عمومی

نقش های روابط عمومی

روابط عمومی در بانک ها

انتظارسازمان از روابط عمومی

انتظار مدیران از روابط عمومی

ویژگی های مدیران

نظریه های مدیریت

وظایف مدیران

مدیریت و تمرکز بر برنامه ریزی استراتژیک

تکنیک های مدیریت در روابط عمومی

رویکردهای نوین مدیریت

چالش های مدیران

مدیریت در بحران

ویژگی کارشناسان روایط عمومی

کارآمدی روابط عمومی

چالش های روابط عمومی

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری ارتباطات
  • معاون مدیر عامل مخابرات و رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
  • 24 سال سابقه تدریس در دانشگاه
  • مؤلف کتب متعدد علمی

مخاطبان دوره: مدیران ارشد روابط عمومی

پیشنیاز دوره: اصول  و مبانی روابط عمومی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

28،21 آبان و 5 آذر

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.700.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی  و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.