معرفی دوره:

 دارايي‌هاي ثابت در بانك‌هاي كشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالي آنها سنگيني نموده و استفاده مطلوبي از آن ها نمي‌شود. با توجه به تدوين دستورالعمل انتشار اوراق (صكوك) اجاره در بازار سرمايه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390، اين دارايي‌ها مي‌توانند با استفاده از این ابزار مالي به منابع بانكي مولد تبديل شده و در طرح‌هاي اقتصادي مورد بهره‌برداري قرار گيرند. بانك‌ها براي انتشار اوراق اجاره اقدامات اوليه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست‌یافته‌اند که مي‌تواند مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را در تسهيل تأمين مالي بانك‌ها از طريق تبديل دارايي‌هاي ثابت و مستغلات نظام بانكي به منابع بانكي مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفيد باشد. هدف اصلی این دوره، بررسی فرایند و موانع انتشار صکوک اجاره در بانک‌ها و ارایه راهکارهای کاربردی می‌باشد. مزیت اصلی این دوره، آموزش بر اساس رویکرد بانک‌ها به موضوع صکوک اجاره و نحوه عملیاتی کردن آن در شبکه بانکی کشور است.

اهداف دوره:

چالش‌های اساسی نظام تأمین مالی متعارف در کشورهای اسلامی

آشنایی با نحوه استفاده از صکوک اجاره در شبکه بانکی کشور

بررسی مزیت‌های انتشار صکوک اجاره در بانک‌ها

آشنایی با فرایند عملیاتی حاکم بر انتشار صکوک اجاره در بانک‌ها

 محتوای دوره:

عقد اجاره و اجاره به‌شرط تملیک

صکوک اجاره

انواع صکوک اجاره و کاربردهای آن

صکوک اجاره در شبکه بانکی کشور

نقش نهاد بانک در انتشار صکوک به‌عنوان ضامن

فرایند انتشار صکوک اجاره در بانک‌های کشور

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری اقتصاد پولی‌ - اسلامی
  • 18 سال سابقه کار در امور کارشناسی و مدیریتی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع
  • تجربه مفید در تدریس و ارایه سمینار آموزشی مباحث مختلف بانکداری بدون‌ربا
  • تدوین کتب و مقالات مختلف در امور پولی و بانکداری اسلامی

مخاطبان دوره: کارکنان واحد مالی و اعتباری

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی، صکوک 

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

19،12 و26 آذر

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.700.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.