معرفی دوره:

  منحنی بازده، در علوم مالی، نوعی منحنی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه در آن به نمایش گذاشته می‌شود و معمولا از یک ماه تا 30 سال درجه بندی می شوند. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیش‌رو تا سررسید آن است. اگر منحنی شیب صعودی داشته باشد، بیانگر این است که نرخ بازده اوراق قرضه درازمدت بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت است و اگر شیب نزولی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که نرخ بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه درازمدت می‌باشد. اگرچه می توان این منحنی را برای هر نوع اوراق قرضه رسم کرد اما این اصطلاح معمولا به اوراق قرضه خزانه داری اشاره می کند.شکل منحنی از تمایلات سرمایه گذاران در اوراق قرضه پیروی می کند و اطلاعاتی درباره بازدهی کوتاه مدت در مقاسیه با بلند مدت را فراهم می کند.سرمایه گذاران می توانند با تحلیل و تفسیر شکل منحنی بازده درک بهتری برای جهت آینده نرخ ها و اقتصاد داشته باشند. این منحنی کاربردهای فراوان مالی از جمله قیمت گذاری اوراق مشتقه با دارایی پایه اوراق قرضه دارد. لذا، در این دوره، به چیستی، مدل بندی، تحلیل و تفسیر این منحنی و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.

 اهداف دوره:

آشنایی با منحنی بازده، انواع آن و کاربردهای آن

مدل بندی، تحلیل و تفسیر این منحنی

آشنایی با فرضیات مؤید منحنی بازده

آشنایی با دینامیک های گوناگون منحنی بازده

آشنایی با مدل های گوناگون منحنی بازده

آشنایی با پیش نیازهای ساخت منحنی بازده

 محتوای دوره:

مقدمه ای بر منحنی بازده: چیستی و کاربردها

¨ تعیین بازده برای ابزارهای بدهی

¨ شاخص برای سظح بازده آتی

¨ اندازه گیری و مقایسه بازده در طوی طیف سررسیدها

¨ تعیین ارزش نسبی بین اوراق با سررسیدهای مشابه

¨ قیمت گذاری اوراق مشتقه روی نرخ بهره

انواع منحنی های بازده

¨ منحنی های بازده آتی و لحظه ای و ارتباط بین آنها

¨ منحنی بازده اوراق با کوپن و بی کوپن

¨ منحنی های بازده PAR و YTM

 فرضیات موید منحنی بازده

¨ فرضیه انتظارات

¨ نظریه رجحان نقدینگی

مدل بندی منحنی بازده

¨ دینامیک و اشکال گوناگون منحنی بازده

¨ مدل بندی ساختار زمانی

¨ مدلهای بدون آربیتراژ

¨ مدل های تک، دو و چند عاملی

الگوریتم های ساخت منحنی بازده

¨ پیش نیازها و دستورالعمل های ساختن منحنی بازده

¨ بکارگیری الگوریتم های ساخت منحنی در داده های واقعی: برنامه ها و  نرمرافزارهای  مورد نیاز

  مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری آمار
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • 9 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

 مخاطبان دوره: کارکنان مالی و حسابداری

 پیشنیاز دوره:
آشنایی با مفاهیم اولیه ای نظیر ارزش فعلی و آتی از مدیریت مالی، آشنایی مقدماتی از نظریه آمار

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 

 

  هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.