معرفی دوره:

 آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی.

 اهداف دوره:

بررسی وضعیت نقدینگی

بررسی وضعیت ساختار مالی

بررسی وضعیت سودآوری

بررسی وضعیت عملکردی

بررسی وضعیت ترکیب منابع

بررسی وضعیت سلامت مالی

 بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف عملیاتی یک بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی

 محتوای دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی اساسی در بانک های شاغل در ایران

روش های متداول برای بررسی صورت های مالی

معرفی ابزارهای تجزیه و تحلیل چند جانبۀ صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
  • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

 مخاطبان دوره: کارکنان مالی

 پیشنیاز دوره: آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 6.700.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.