معرفی دوره:

 دوره بهینه سازی هزینه با تمرکز بر تجزیه و تحلیل ساختارمالی شعب بانکی به عنوان مهمترین و تأثیر گذارترین کارکردها در ساختار سود وزیان بانک به بررسی وضعیت موجود هزینه ها در شعب بانکی پرداخته و راه کارهایی را ارائه می دهد که منجر به بهینه سازی ارتباط درآمد و هزینه در شعب بانکی خواهد شد.

اهداف دوره:

آموزش روش های عملیات جهت ارتقاع یا کارآیی شعبه از طریق بهسازی ساختار هزینه ها در شعب بانکی

 محتوای دوره:

مفهوم هزینه

انواع هزینه ( ارائه انواع طبقه بندی و تفکیک عناصر هزینه ای)

هزینه پنهان

ساختار هزینه در بانک ها با تمرکز بر سرفصل های دفترکل و هزینه در ساختار حسابداری بانک های ایرانی

ساختار هزینه در شعب بانکی

رابطه هزینه و کسب درآمد و رابطه کسب درآمد و هزینه

کاهش هزینه یا مدیریت بهینه هزینه

منابع انسانی شاغل در شعب بانکی و عملکرد هزینه ای

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی

 مخاطبان دوره: رؤسای و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

22 و 29 آذر

ساعت 15 الی 19

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.