معرفی دوره:

در طی این دوره از مفاهیم پایه ای فناوری زنجیره بلوکی شروع کرده، پلتفرم های پرکاربرد را معرفی و امنیت و محرمانگی در این فناوری بررسی خواهد شد و همچنین شاخص ای تعیین کننده و کلیدی در طراحی پلتفرم ها عنوان خواهد شد. در ادامه به کاربردهای این فناوری در صنعت بانکی و پرداخت اشاره شده و در پرداخت های خرد، باشگاه مشتریان و تسویه های بین بانکی و همچنین نمونه های عملی بررسی خواهد شد. در پایان نیز به برخی از اقدامات صورت گرفته توسط سایر مجموعه ها در سطوح بین المللی در صنعت بانکی و پرداخت با تکیه بر فناوری زنجیره بلوکی اشاره خواهد شد.

اهداف دوره:

شناخت مفاهیم اصلی فناوری زنحیره بلوکی و نقاط ضعف و قوت آن

نگاه واقع بینانه به فناوری زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بانکی و پرداخت

تبیین جایگاه محتمل کسب و کار در آینده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی

ترسیم نگاشت فناوری در زنجیره ارزش صنعت بانکی و پرداخت

 محتوای دوره:

مفاهیم پایه در فناوری زنجیره بلوکی

¨ ایده شکل گیری فناوری

¨ مفاهیم پایه

¨ پلتفرم های پر کاربرد

¨ مزایا و معایب

امنیت در زنجیره بلوکی و رمزارزها

¨ مفاهیم رمزنگاری و امنیت اطلاعات 

¨ گمنامی و محرمانگی و جانمایی آن در فناوری زنجیره بلوکی

¨ امنیت در سرویس های زیرساختی و جانبی

مدل های مختلف طراحی و زیرساخت های موجود

کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی در صنعت بانکی و پرداخت

¨ پرداخت های خرد و موبایلی

¨ باشگاه مشتریان

¨ تسویه های بین بانکی

¨ رویکردهای بین المللی در صنعت بانکی و پرداخت

¨ اقتصاد غیرمتمرکز

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد هوش مصنوعی
  • 7 سال سابقه کار تحقیقاتی
  • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره: کارکنان فناوری اطلاعات

 پیشنیاز دوره: آشنایی مقدماتی با فناوری زنجیره بلوکی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

18 و 25 آبان

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.