معرفی دوره:

 با گسترش فعالیت های بانکی و افزایش رقابت در بین بانک ها لزوم توجه به مشتریان و ارایه خدمات مطلوب آنها بسیار حایز اهمیت است، لذا بانک ها برای رسیدن به این اهداف و حفظ منافع و سودآوری پایدار خود راه حل را در بخش بندی فعالیت های خود بر اساس گروه مشتریان یافتند. از جمله خدمات بوجود آمده مبتنی بر گروه مشتریان  می توان از بانکداری شرکتی نام برد.

اهداف دوره:

تبیین شرایط، شیوه استقرار ، راهبری و خدمات ویژه بانکداری شرکتی

محتوای دوره:

بانکداری شرکتی چیست؟

تئوری تقسیم بندی فعالیت های بانکی

استراتژی های بانکداری شرکتی

محصولات، بازار و قیمت محصولات

ساختار سازمانی

وظایف بانکداری شرکتی و مدیریت ریسک

مکانیسم اجرایی بانکداری شرکتی

سیستم های اطلاعاتی لازم برای بانکداری شرکتی

عملکرد بانکداری شرکتی در بحران ها

مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
  • 12 سال سابقه کار بانکی
  • 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه و بانک
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

18،11،4 و 25 آذر

ساعت 14:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.000.000  ریال به صورت خالص

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و  صدور گواهینامه می باشد.

دوره به صورت آنلاین برگزار می گردد.