معرفی دوره:

امروزه رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي جاي خود را به خوبي باز کرده است. به علت محدود بودن منابع مالي و انساني بخش‌هاي مجري و ناظر قانون، موانعي بر سر راه اجراي مناسب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي وجود داشته است که براساس تجربيات بين‌المللي و بهترين رويه‌هاي موجود، يکي از مؤثرترين راهکارها براي رفع اين موانع، اتخاذ رويکرد ريسک محور در امر مبارزه با پولشويي مي‌باشد.

اهداف دوره:

آشنايي با رويکرد ريسک محور به منظور استفاده بهينه از منابع موجود با هدف رعايت بيشترين سطح قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي

محتوای دوره:

آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه مبارزه با پولشويي

آشنايي با سند ريسک ملي

آشنايي با رويکرد ريسک محور در حوزه شناسايي مشتري

آشنايي با نظارت ريسک محور

مشخصات مدرس دوره: 

  • 15 سال سابقه کار در حوزه مبارزه با پولشویی
  • 12 سال سابقه تدریس در بانک مرکزی ج.ا.ا و مؤسسه عالی اموزش بانکداری ایران
  • تألیف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارشناسان ادارات مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسات اعتباري

پیشنیاز دوره:


آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه.

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

25 خرداد

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,900,000 ریال به صورت خالص