معرفی دوره:

در بحث سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص هست تا مدیران بتوانند با یک نگاه اجمالی وضعیت موجود را رصد و براساس آن ها بهترین تصمیم ها را در کوتاهترین زمان بگیرند. داشبورد معمولاً از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است که قادر است اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، به نمایش بگذارد. داشبورد مدیریتی برای تمامی بخش های سازمان کاربرد دارد (مانند: امورمالی، منابع انسانی و استخدام، فروش، عملیات، امنیت، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره).

مایکروسافت اکسل به دلیل در دسترس بودن، کاربری ساده و قابلیت های آن انتخاب مناسبی برای تهیه داشبورد مدیریتی می باشد که با استفاده خلاقانه و هوشمندانه از امکانات و ابزارهای آن می توان با رعایت اصول و قواعد حاکم بر طراحی داشبورد از آن بهره برد.

برگزاری دوره به صورت کارگاهی و کار عملی خواهد بود.

  اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم و اصول طراحی داشبورد مدیریتی
  • معرفی ابزارها و امکانات برنامه اکسل و کسب مهارت در بکارگیری آن ها برای پیاده سازی داشبورد مدیریتی

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی و تجربه کار با برنامه اکسل

 مدت دوره: 14ساعت

زمان تشکیل کلاس:

18،16،11،9،4،2و 23 آذر 1398

ساعت 17 الی 19

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.520.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.